Καθαρισμοί Επαγγελματικών Χώρων

Καθαρισμοι Επαγγελματικων Χωρων

Ο καθαρισμός των διαμερισμάτων πρέπει να γίνεται σε τακτικά διαστήματα διότι συσσωρεύεται σκόνη από το εξωτερικό περιβάλλον καθώς και χώμα τα οποία φιλοξενούνται μέσα στην επιχείρηση μας. Η διαδικασία του καθαρισμού γίνεται πάντα με εργαλεία και φάρμακα τα οποία είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Τέλος πριν να παραδοσουμε το "έργο" γίνεται έλεγχος σε όλα τα σημεία και πάντα με την δικιά σας παρουσία.